Evidence ohlašovacích listů


Přepravujete, odesíláte nebo přijímáte nebezpečné odpady?

Je tu změna!

K 31. 12. 2016 končí ohlašování přepravy NO na obce s rozšířenou působností.

Během roku 2017 bude spuštěn systém ISPOP pro příjem údajů o přepravě NO elektronicky. Před jeho spuštěním stačí vytisknout 2x ohlašovací list v rozsahu přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Buďte připraveni!

Protože podle zákona také platí, že uskutečněnou přepravu je nutné ohlásit zpětně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je provoz systému ISPOP pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů obnoven, doporučujeme mít již od začátku roku 2017 údaje o přepravě a přepravovaných odpadech v elektronické podobě.

Ministerstvo životního prostředí upřesní sdělením, do kdy se mají údaje o přepravě zpětně ohlásit, protože 3 pracovní dny jsou v tomto případě prakticky nereálné, jak pro ohlašovatele, tak pro elektronický systém ISPOP.

Máme pro Vás řešení – EVI 8 s modulem EPNO.

Všem uživatelům modulu Evidence přepravy nebezpečných odpadů (EPNO) zajistíme možnost hromadného zpětného ohlášení realizované přepravy NO po spuštění systému ISPOP.

Modul Vám dále umožní na základě záznamů v přepravě vytvářet průběžnou evidenci odpadů.

A navíc: Veškeré legislativní změny sledujeme a program EVI 8 průběžně aktualizujeme.

Cena za jednu licenci je 4 990 Kč bez DPH.

Více informací o přepravě NO a modulu EPNO zde.

Kontakt na společnost INISOFT s.r.o.